ARKIB UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

Perkhidmatan rujukan dan penyelidikan bahan arkib serta sejarah universiti secara dalam talian
BAHAN-BAHAN ARKIB UNIVERSITI


Card image cap

REKOD PENTING UNIVERSITI

Merangkumi 13 rekod iaitu Fail Peribadi Staf / Pelajar, Gambar Bersejarah /Program UiTM, Bahan Penerbitan PTJ, Pengiktirafan / Akreditasi, Pekeliling Utama UiTM, Memorandum Persefahaman (MoU / MoA), Mesyuarat UiTM, Laporan Tahunan & Rekod Kewangan, Perancangan Jangka Panjang UiTM, Dokumen Kontrak Tender, UiTM ,Rekod Tatatertib Staf / Pelajar, Peta / Pelan dan Dasar, Polisi, Panduan & Perundangan UiTM

AUDIO

Bahan Audio Visual(VCD/VHS)


Card image cap

 

KERATAN AKHBAR

Bahan penulisan yang dimuatkan di dalam akhbar


Card image cap

 

JUMLAH BAHAN:
28832

Fail Peribadi Staf / Pelajar

15874
Gambar Bersejarah /Program UiTM 2945
Bahan Penerbitan PTJ 6238
Pengiktirafan / Akreditasi 2
Dasar, Polisi, Panduan & Perundangan UiTM 0
Pekeliling Utama UiTM 740
Memorandum Persefahaman (MoU / MoA) 518
Rekod Kewangan 0
Perancangan Jangka Panjang UiTM 9
Dokumen Kontrak Tender UiTM 0
Rekod Tatatertib Staf / Pelajar 85
Peta / Pelan 21
Mesyuarat UiTM 1488
Keratan Akhbar 498
Audio 409