Search results

ARKIB UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

Perkhidmatan rujukan dan penyelidikan bahan arkib serta sejarah universiti secara dalam talian
KOLEKSI RUJUKAN BAHAN-BAHAN ARKIB UNIVERSITI

JUMLAH BAHAN: 31831

Gambar Bersejarah /Program UiTM 3164
Bahan Penerbitan PTJ 6737
Pengiktirafan / Akreditasi 2
Dasar, Polisi, Panduan & Perundangan UiTM 0
Pekeliling Utama UiTM 785
Memorandum Persefahaman (MoU / MoA) 521
Rekod Kewangan 0
Perancangan Jangka Panjang UiTM 12
Dokumen Kontrak Tender UiTM 60
Peta / Pelan 21
Mesyuarat UiTM 1711
Keratan Akhbar 570
Audio 480
Fail Peribadi Staf / Pelajar 18195
Rekod Tatatertib Staf / Pelajar 85