Search results

ARKIB UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

Perkhidmatan rujukan dan penyelidikan bahan arkib serta sejarah universiti secara dalam talian
KOLEKSI RUJUKAN BAHAN-BAHAN ARKIB UNIVERSITI

JUMLAH BAHAN: 38074

Gambar Bersejarah /Program UiTM 3377
Bahan Penerbitan PTJ 7408
Pengiktirafan / Akreditasi 12
Dasar, Polisi, Panduan & Perundangan UiTM 0
Pekeliling Utama UiTM 787
Memorandum Persefahaman (MoU / MoA) 582
Rekod Kewangan 1
Perancangan Jangka Panjang UiTM 12
Dokumen Kontrak Tender UiTM 145
Peta / Pelan 21
Mesyuarat UiTM 1815
Keratan Akhbar 655
Audio 508
Fail Peribadi Staf / Pelajar 22618
Rekod Tatatertib Staf / Pelajar 126