Search results

ARKIB UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

Perkhidmatan rujukan dan penyelidikan bahan arkib serta sejarah universiti secara dalam talian
KOLEKSI RUJUKAN BAHAN-BAHAN ARKIB UNIVERSITI

JUMLAH BAHAN: 27603

Gambar Bersejarah /Program UiTM 2939
Bahan Penerbitan PTJ 5996
Pengiktirafan / Akreditasi 2
Dasar, Polisi, Panduan & Perundangan UiTM 0
Pekeliling Utama UiTM 738
Memorandum Persefahaman (MoU / MoA) 478
Rekod Kewangan 0
Perancangan Jangka Panjang UiTM 9
Dokumen Kontrak Tender UiTM 0
Peta / Pelan 21
Mesyuarat UiTM 1437
Keratan Akhbar 498
Audio 407
Fail Peribadi Staf / Pelajar 15037
Rekod Tatatertib Staf / Pelajar 85