Search results

ARKIB UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

Perkhidmatan rujukan dan penyelidikan bahan arkib serta sejarah universiti secara dalam talian
KOLEKSI RUJUKAN BAHAN-BAHAN ARKIB UNIVERSITI

JUMLAH BAHAN: 53966

Gambar Bersejarah /Program UiTM 4412
Bahan Penerbitan PTJ 8364
Pengiktirafan / Akreditasi 16
Dasar, Polisi, Panduan & Perundangan UiTM 24
Pekeliling Utama UiTM 1165
Memorandum Persefahaman (MoU / MoA) 597
Rekod Kewangan 1
Perancangan Jangka Panjang UiTM 12
Dokumen Kontrak Tender UiTM 196
Peta / Pelan 21
Mesyuarat UiTM 2140
Keratan Akhbar 864
Audio 548
Fail Peribadi Staf / Pelajar 32919
Rekod Tatatertib Staf / Pelajar 310