Search results

ARKIB UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

Perkhidmatan rujukan dan penyelidikan bahan arkib serta sejarah universiti secara dalam talian
KOLEKSI RUJUKAN BAHAN-BAHAN ARKIB UNIVERSITI

JUMLAH BAHAN: 61310

Gambar Bersejarah /Program UiTM 4950
Bahan Penerbitan PTJ 8814
Pengiktirafan / Akreditasi 24
Dasar, Polisi, Panduan & Perundangan UiTM 40
Pekeliling Utama UiTM 1325
Memorandum Persefahaman (MoU / MoA) 597
Rekod Kewangan 2
Perancangan Jangka Panjang UiTM 17
Dokumen Kontrak Tender UiTM 196
Peta / Pelan 48
Mesyuarat UiTM 2142
Keratan Akhbar 1068
Audio 622
Fail Peribadi Staf / Pelajar 38728
Rekod Tatatertib Staf / Pelajar 360